"Ju mer digitala vi blir desto mer mänskliga måste vi bli!"

"Ju mer digitala vi blir desto mer mänskliga måste vi bli!" Låt inte den meningen bara bli ytterligare en floskel! Den är nämligen helt avgörande för vilka drivkrafter som kommer segra, vilka beslut som kommer fattas och i slutändan, vilken värld vi kommer vara en del av! Ett företag eller samhälle är till för människorna - inte tvärtom! Därför måste alla beslut som fattas gynna mänskligheten och då är det några grejer vi måste ha koll på!

I mina bra stunder ser jag hur digitaliseringen förenklar väldigt mycket för oss och att vi kommer utveckla ännu fler tjänster som verkligen bidrar till ett bättre samhälle! Ett samhälle där vi inte är intresserade av klassiska gränser utan lär oss att samarbeta, oavsett kulturella eller etniska skillnader! Ett samhälle där företagens “silotänk” ersätts av samarbete över budgetar och prestige! Ett samhälle där vi insett vikten av att emellanåt stanna upp och reflektera över vart vi är på väg!

Ett samhälle där drivkraften är mod vilket banar väg för samarbete och transparens. Där bidraget till mänskligheten är positivt!

I mina mörka stunder ser jag människor som skapar liv helt utifrån den rationella hjärnan och glömmer att det som är helt unikt för mänskligheten är att vi har känslor som hjälper oss att navigera. Ett samhälle där vi exkluderar generationer som inte fick digitala verktyg med sig i modersmjölken. Ett samhälle där avsändare vet exakt hur de ska få dig att bygga en världsbild som passar deras intressen och där livserfarenhet inte längre är en relevant kompetens utan allt handlar om hur du “penetrerar internet”. Ett samhälle där stressen gör att vi inte stannar upp och reflekterar över var vi är på väg!

Ett samhälle där drivkraften är rädsla vilket banar väg för maktmissbruk och girighet. Där bidraget till mänskligheten är negativt!
Changers.se

Ditt liv, företaget och samhället är en konsekvens av alla beslut som fattats. Stora som små. Och här måste vi ha modet att syna oss själva. Alla har en syndabock, oavsett vi är medvetna om det eller inte! Den syndabocken rättfärdigar allt som oftast pissiga beslut! I företagsvärlden kan den heta “kvartalsrapporter och etablerade strukturer”, för individen “omständigheter och uppväxt” och politiken orkar jag inte ens gå in på men jag tror ni förstår!

Dessa syndabockar ligger, ofta omedvetet, till grund för beslut och det få tänker på är att oavsett vilka namn vi ger dem har det en sak gemensamt, de kommer från rädsla. Rädslan att erkänna att vissa av de beslut vi fattat var idiotiska. Det kräver att vi drar ner brallorna och för att göra det krävs mod! Oavsett det är du som individ som slutar skylla ifrån dig, företag som slutar skylla på kvartalsrapporterna eller politiker som rannsakar sin egen politik istället för att skylla på andra är den gemensamma nämnaren modet att syna oss själva!

Om inte digitaliseringen ska bli nästa syndabock för en samhällsutveckling som är negativ måste vi vara modiga och syna vilka drivkrafter det är som är drivande! I varje beslut! För det är summan av alla beslut som skapar helheten!

Därför får meningen “ju mer digitala vi blir desto mer mänskliga måste vi bli” aldrig bara bli en floskel utan något vi väljer att använda som ledstjärna i alla beslut vi tar!!!

Jenny Collén Gustafsson - Rådgivare, föreläsare och medgrundare till Changers

Jenny Collen

Jenny Collén Gustafsson är strategisk rådgivare, entreprenör, föreläsare och författare verksam i Sverige och Dubai, Hon har drivit affärsutvecklings-, talang och ledarskapsprogram för start-ups såväl som för multinationella företag.

  Vad är en digital strategi? Egentligen alltså. Och, vad behöv

  Under min yrkeskarriär har jag skrivit ett oräkneligt antal så kallade “digitala strategier” och jag titulerar ofta mig mig själv som just digital strateg. Men vad är egentligen den digitala strategin?

  För att börja i rätt ände så kan det vara klokt att först definiera ordet “digital”. Digitaliseringskommissionens skriver i rapport (2016) att:

  ”Vi befinner oss mitt i utvecklingen från ett industrisamhälle till ett digitalt samhälle. Digitaliseringen innebär att de saker som vi redan gör kan göras på nya, digitala sätt och framförallt att helt nya saker är möjliga att göra”

  Till detta skulle jag vilja addera att digitaliseringen också i allra högsta grad handlar om människan och om våra förändrade beteenden och preferenser. Digitaliseringen påverkar hur vi upplever världen och kanske också själva definitionen av vad det innebär att vara människa (men den mer filosofiska diskussionen hör nog inte riktigt hemma här). För att återknyta till den konkreta verkligheten och företaget handlar den om kundens förändrade önskemål och krav.

  Så...

  En digital strategi borde rimligtvis definiera hur organisationer bäst navigerar i detta nya samhälle - med förändrade affärsmodeller, kundbehov och beteenden. Till digitaliseringen kopplar vi ofta mer dramatiska ord såsom ”paradigmskifte” och ”transformation”. En digital strategi bör då inte handla om att sminka några grisar, utan att faktiskt förändra saker och ting på riktigt! Och att hjälpa företag i den digitala transformationen.

  Skärmavbild 2017-11-22 kl. 09.58.34.png

  Men, här kommer problemet med själva begreppet “digital strategi” idag. Den betyder helt olika saker beroende på vem man frågar.

  • Om marknads- eller kommunikationsavdelningen får ta lead så pratar vi om en kommunikationsstrategi för de digitala kanalerna: för både kanaler och innehåll
  • När  IT-avdelningen får huvudansvar för frågan blir den digitala strategin ett styrningsdokument för system och arkitektur
  • Om teamet för affärsutveckling utvecklar en digital strategi så hamnar fokus på affärsmodeller, tjänster, utveckling och innovation

  En digital strategi kan alltså betyda allt från en innehållsstrategi för Instagram till nya affärsmodeller.

  Slutsats  nummer 1: Vi måste definiera vad vi menar med en digital strategi.

  Idag ställer sig många frågande till huruvida vi verkligen ska fortsätta att kalla saker för “digitala”. Borde frågan vid det här laget inte vara en integrerad del av verksamheten? & visst kan ordet “digital” vara ett symptom på att frågorna fortfarande inte är en naturlig del av verksamheten. Samtidigt är just själva frågeställningen om huruvida vi borde kalla saker för digitala eller inte en tydlig bild av just hur förvirrande allt kan vara. Vad är vad?

  När allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras och den digitala utvecklingstakten dessutom är exponentiell, så blir frågan bara mer och mer prioriterad för varje år som går. Trots detta är den inte alltid tillräckligt prioriterad på högsta nivå. Istället hamnar den i knät på marknadschefen, IT-chefen och/eller hos affärsutvecklarna...

  Slutsats nummer 2: De digitala polletterna måste trilla ner hos ledare på högsta nivå och flytta in i alla delar av verksamheten.

  När digitaliseringen i sin kärna handlar om ständig förändring och innovation (och vår förmåga att anpassa oss efter nya möjligheter) så kokar den digitala strategin ner till att rusta organisationen för att hantera just förändring - tekniken såväl som människorna. Studie efter studie visar att människor som upplever sina jobb som meningsfulla, inte bara mår bra utan också är bättre på att innovera, lära sig nya saker och anpassa sig efter nya förutsättningar. Studier visar också att verksamheter med ett starkt och tydligt syfte också levererar bättre rent finansiellt. Kanske inte helt oväntat så är framgångsrika företag också de bästa att arbeta på.

  Slutsats  3: Företag som värnar om sina anställda har bättre förutsättningar att skapa värde i den digitala förändringsresan!

  Ju fler medarbetare som förstår innebörden av digitaliseringen och känner att den är relevant och greppbar, desto bättre! Här fyller både utbildning, ständigt lärande, nyfikenhet och kanske framför allt en tydlighet från ledningen en viktig roll.

  Jag kommer fortsätta att kalla mig digital strateg men det som inkluderas i begreppet har förflyttat mig från detalj till en holistisk nivå. Och jag är övertygad om att det är så våra företag och organisationer behöver göra! Gör vi det kommer vi inte bara lyckas med förändringsresan utan dessutom skapa moderna arbetsplatser där medarbetare förstår varför och vet hur och vad som behöver göras!

  Judith Wolst - Digital Strateg, Föreläsare och medgrundare till Changers.se

  Judith-Wolst-2-1.jpg

  Judith Wolst är digital strateg, föreläsare och entreprenör – senast som medgrundare och VD för den digitala kommunikationsbyrån For Sure. Judith har en bakgrund som civilekonom och har arbetat med internet sedan 2005. .

  Digitaliseringen triggar både nyfikenhet och rädsla

  Vi är skolade i ett system där det finns ett facit längst bak i boken – antingen har vi löst uppgiften korrekt, eller så har vi fel och då får vi göra om. Rätt eller fel där många rätt kunde resultera i en guldstjärna i hörnet, ditklistrad av självaste fröken. Vårt återkommande tema handlar om att digitaliseringen inte får ske på bekostnad av, utan tack vare, människan. För att lyckas med det måste vi arbeta tillsammans, där vi både för oss själva och gentemot varandra, vågar erkänna att vi inte kan allt.  Eller att vi kanske till och med känner oss helt vilse emellanåt. Vi måste gå emot det som för många sitter i ryggraden, att göra vårt yttersta att kunna leverera de ”rätta svaren”.  

  Vi människor har nio grundkänslor i våra register varav två av dessa är positiva, nämligen glädje och nyfikenhet. På den negativa skalan hittar vi känslorna avsmak, avsky, ilska, ledsnad, rädsla och skamFörvåning är den 9:onde känslan på listan och som klassas som ”neutral”. När vi pratar om digitalisering, som innebär förändring av olika slag, är det lätt att vi hamnar i känslan av rädsla. Helt enkelt för att förändring kan vara skitjobbig och hota vår inbyggda önskan av upplevd stabilitet och kontroll. Just känslan av kontroll över sitt liv har i många studier visat sig vara central för att vi ska känna meningsfullhet och tillfredsställelse i vara liv.  

  Digitaliseringen är på många sätt spännande (triggar vår nyfikenhet), men har också komponenter av rädsla inbakad i förändringslogiken. Vi är övertygade om att det är viktigt att vi accepterar det faktum att digitaliseringen just inbegriper båda dessa känslor och att det är helt ok! Utifrån detta kan vi sedan tillsammans jobba för att på våra arbetsplatser och i våra team minska rädslan och locka fram nyfikenheten.  

  changers-nyfikenhet.png

  I dag är förändring det nya normala och att testa oss fram + lära av våra misstag är den nya arbetsprocessen. Inte att räcka upp handen och briljera med våra rätta svar. I detta måste vi också baka in möjligheten för oss alla att misslyckas, eller för att citera Nelson Mandela”I never lose. I either win or learn.”

  Att komma tillfreds med att digitaliseringen både är spännande (nyfikenhet) och skrämmande (rädsla) är en bra grund för att vi tillsammans ska kunna angripa de utmaningar som förändringen medför. Och låter vi misslyckandet vara en del av våra nya processer, blir det betydligt lättare att locka fram och låta nyfikenheten bli den starka kraft som får dominera i våra team! Guldstjärnor i hörnen handlar inte om rätt eller fel, utan hur villiga vi är att erkänna våra rädslor och tillsammans arbeta för att övervinna dessa!

  / Judith Wolst & Jenny Collén Gustafsson, grundare till Changers

  Människan - digitaliseringens mest avgörande resurs!

  Ju snabbare den digitala utvecklingen går desto mer måste vi investera i humankapital!

  Jag har arbetat som affärsutvecklare de senaste 15 åren och varit med om många resor från det analoga till det digitala, resor som lyckats och resor som misslyckats. Jag får ofta frågan om vad jag anser är det viktigaste att tänka på, vilka strategiska verktyg som är mest användbara och mitt svar är alltid detsamma; MÄNNISKAN!

  Och ja, människan skriven med versaler! Det är den absolut viktigaste resursen och den resursen som är mest outnyttjad av den enkla anledningen att vår kunskap om hur människan fungerar är helt eftersatt! 

  I och med digitaliseringen har vi hamnat på en plats där det enda som är konstant är förändring. När vi tidigare genomförde ett förändringsarbete fanns ofta ett start- och slutdatum och det kunde internt marknadsföras som ett spännande projekt. Alla visste att det skulle bli en tid av att kavla upp ärmarna och osäkerhet men att när förändringen var genomförd var man i mål och fick, i bästa fall, fira och njuta av ett väl genomfört projekt! 

  Tiden då vi med trovärdighet kunde tala om visioner på 10-års sikt är över. Det långsiktigt strategiska arbetet har bytts ut mot processer som syftar till att så snabbt som möjligt kunna anpassa sig till nya förutsättningar.

   Bild Flickr cc by Wonderlane

  Bild Flickr cc by Wonderlane

  Då förändringsarbete tidigare kunde definieras som ett projekt med start och slut har förändrats till en konstant del av verksamheten och detta ställer helt nya krav på ledare, ledningsgrupper och medarbetare. Idag handlar affärsutveckling snarare om att skapa kreativa processer, som bygger in förändringstakten, än ett slutgiltigt mål. 

  Nya krav som skapar nya behov av kompetens! Och nej, det är inte mer teknisk kompetens som behövs utan mer kompetens människan som resurs! Om hur vi på bästa sätt ska hantera oss själva i konstant förändring  och individer som vet hur de ska användas på absolut bästa sätt. 

  Att lägga lika mycket fokus på människan som produkten eller tjänsten är dagens garant för ett långsiktigt hållbart arbete! En garant för ett lyckat förändringsarbete och den digitala tidsålderns motsvarighet till gårdagens vision!

  / Jenny Collén Gustafsson, medgrundare till Changers

  Den digitala strategin måste bli mänsklig!

  Digitaliseringen innebär en mängd olika saker, men vad den framför allt innebär är förändring – till och med konstant förändring som aldrig sätter sig själv på paus. Om vi tycker att det går fort idag så kommer det med största sannolikhet att gå ännu snabbare i morgon. Förändringstakten har visat sig bara öka och öka, exponentiellt till och med vilket innebär dubbelt så snabbt vartannat år. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128… osv. I boken Den andra maskinåldern jämförs digitaliseringen med Hemmingways beskrivning av hur paniken infinner sig: Först gradvis. Sen plötsligt.

  Vi har lyckats utveckla enormt listiga teknologier med en stor inneboende kraft – som vi nu har svårt att förutsäga vilka riktningar de kommer att ta. På gatorna har självkörande bilar börjat rulla, artificiell intelligens komponerar musik på egen hand och datorer har börjat ställa sjukdomsdiagnoser. Blickar vi framåt ser vi olika möjliga scenarios a la science fiction-filmer som knackar på dörren med robotar, uppkopplade kroppar och artificiell intelligens som känner oss bättre än oss själva. Ingen kan med trovärdighet säga att det vet hur framtiden kommer att se ut och mitt i detta försöker vi samtidigt leva våra liv. Älska, jobba och uppnå någon form av balans däremellan.

  Hantera.png

  Det paradigmskifte digitaliseringen medför handlar inte bara om teknik utan om hur väl vi människor ska hantera – och göra det bästa – av en förändringstakt som är konstant. Den brottningsmatchen vi både för med oss själva och med digitaliseringen som fenomen har jag och min affärspartner Jenny valt att verka. Vi driver en rad hypoteser, bland annat:

  • Att för att mäkta med digitalt förändringsarbete måste vi dels bryta ner digitaliseringen i greppbara mumsbitar som är relevanta för just ERT företag. Och samtidigt måste vi bygga upp människan så att hon snarare drivs av nyfikenhet än stress på resan. Digitaliseringen handlar inte bara om teknik, utan minst lika mycket om medarbetaren
  • Vi måste våga erkänna för varandra och för oss själva att vi inte kan och förstår allt, och att det är ok! Inte ens de digitala experterna har koll på alla områden då digitaliseringen blivit så pass komplex och svår att överblicka. I en tid där 5- eller 10-årsplaner är bortkastad tid, är den bästa strategin snarare att säga att vi inte vet. Vi har ingen aning om hur framtiden kommer att se ut och det är ok. Att bygga en 5-årig strategi kring en felaktig vision om framtiden kommer snarare att begränsa våra möjligheter till kreativitet och innovation.
  • Förutom att jobba med kompetensutveckling måste vi se över kultur och normer så att de lirar med den digitala logiken. I en snabbt föränderlig värld måste vi testa oss fram och i detta också våga misslyckas. Det är endast genom att våga och att faktiskt försöka som vi dels kan finna nödvändiga lärdomar, men också där vi hittar den nödvändiga innovationen.
  • Vi måste avsätta tid för lärande, testande och utforskande. Med ständig förändring kommer också behov av ständigt lärande, och detta ställer krav på att tid avsätts och att stöd ges kring vad man som medarbetare förväntas att kunna.
  • Ledarnas centrala roll måste se till att medarbetarna mår bra! En stressad hjärna är allt annat än innovativ och nytänkande. En stressad hjärna upplever förändring som ett hot vilket innebär att den nyfikenhet vi måste locka fram hos medarbetarna uteblir.

  / Judith Wolst, medgrundare till Changers

  Varför konstant förändring är nutidens grizzlybjörn

  Digitaliseringen innebär att vi lever i konstant förändring och oavsett vi vill eller inte skapar det osäkerhet! En osäkerhet som emellanåt får många av oss att bara vilja slänga ner det nödvändigaste i ryggsäcken och dra… Om du känt så vill jag bara här och nu säga att det är inte det minsta konstigt och du är definitivt inte ensam!

  Att inte ha verktyg för att hantera den konstanta förändringstakten är som att möta en grizzlybjörn med bara en nagelpetare att försvara sig med. Det funkar helt enkelt inte! Idag ska alla “älska förändring”. Och ännu hellre ska vi också älska den osäkerhet som kommer med den… Vi ska således älska en grej vi är biologiskt designade att undvika!

  Vi är designade att söka trygghet, det har så att säga varit mänsklighetens garant för överlevnad. Och den designen är inte viljestyrd utan betydligt mer djupt rotad än så. Hur gärna vi än vill säga om oss själva att vi älskar förändring kan det vara viktigt att förstå att våra biologiska system inte gör det!

  3600347901_124b9eec36_b.jpg

  Våra inre system har ingen aning om huruvida ett hot är reellt eller inte, det går igång oavsett och idag utgör den konstanta förändringen ett lika verkligt hot som grizzlyn eftersom det hotar vår trygghet. Vi går in i det psykologer kallar för ”fight or flight mode”

  Det tar oerhört mycket energi och priset vi betalar är att andra delar av hjärnan där vi analyserar, reflekterar och tänker kreativt får mindre energi och i slutändan blir vi, förenklat uttryckt, mer korkade och fattar dåliga beslut. Idag lever väldigt många av oss i det tillståndet mer eller mindre konstant och vi ser sjukskrivningar på grund av stress skena okontrollerat.

  Konsekvensen av det tillståndet på aggregerad nivå blir företagsledare som fattar kortsiktiga beslut, ledningsgrupper som duckar för problem, medarbetare som får samarbetssvårigheter, ja listan kan göras hur lång som helst!

  När förändringstakten inte var lika hög hann vi med. Den utgjorde inte ett hot mot vår trygghet. För mig är det obegripligt att all kunskap vi har om hur hjärnan och våra inre system fungerar inte används mer! Det är inte produktivt att känna att vi väcks av att en grizzly dreglar dig i ansiktet, glor på oss när vi startar datorn, hänger oss över axeln när vi kommer till jobbet, stirrar på oss när vi går på muggen… Vem vill inte fly då? 

  Grizzlyn är här för att stanna! Men om vi vet hur vi ska hantera den kanske vi kan se den som det kraftfulla djur det är och inte låta den försätta oss i ett tillstånd där våra enda alternativ är att fly eller fäkta. Låt oss istället fokusera på hur vi ska kunna leva i symbios!

  / Jenny Collén Gustafsson, medgrundare till Changers

  Internet, digitaliseringen och #livet

  Internet är som livet självt. Vissa delar skänker oss mening och värme, medan andra snarare skapar frustration. Det är att äga kontrollen över sitt liv, men samtidigt att förlora sig själv i aldrig sinande flöden. Internet är samtidigt det vackra och det mörka. Det rättvisa och det snedvridna. Det öppna och det inskränkta. Internet är platsen för de som kämpar för rättvisa och för de som lever för att hata. Internet är det fria som samtidigt gör oss till just allt annat än fria. Internet är det verkliga i livet, men också det helt påhittade. Det viktiga och det totalt irrelevanta. Ettor och nollor är vårt största framtidshopp, men också det som riskerar att totalt utplåna oss genom sin intelligens. Internet reflekterar våra drömmar men definierar samtidigt helt nya typer av rädslor.

  Internet ur ett bredare perspektiv – som omsluter det mesta och förändrar inte bara den värld vi lever i utan också dess invånare – kallar vi för digitaliseringen.

  Bloggpost-3.png

  På mänga sätt tillför våra mobiler, appar, AI:n, diskussioner och googlingar stora värden i våra liv. Vi älskar våra mobiler och de sociala medierna som vi likt ninjas hoppar emellan för att få koll på det senaste. Våra liv har blivit så mycket bättre, men samtidigt har en massa nya tankar börja snurra i våra huvuden i en allt högre takt. Går det inte väldigt fort? Hänger jag verkligen med? Är jag fortfarande aktuell? Vilka kompetenser behövs egentligen i framtiden och sitter jag själv säkert? Borde jag inte kunna det där med det digitala lite bättre? Är mitt liv på Instagram tillräckligt spännande? Vem är jag egentligen i folks ögon? Varför dyker det inte upp tillräckligt bra saker när jag googlar mitt namn? Listan kan göras lång…

  Digitaliseringen är som livet självt, eller som Stefan gillar att ringa in det, #LIFE! Någonting vi helt enkelt måste lära oss att älska (eller i alla fall förhålla oss till). Och framför allt måste vi acceptera en framtid av fortsatt konstant förändring.

  Vi lever i en tid av osäkerhet där framtiden kanske aldrig har varit så svår att förutspå som idag. Magnus Lindkvist skriver i boken Minifesto: ”We live in unprecedented times. The best of times or the worst  of times? ” Givetvis är det ingen som vet och åsikterna går dessutom isär.

  När digitaliseringen till stor del handlar om konstant förändring och osäkerhet för framtiden behöver man varken vara hjärnforskare eller präst för att förstå att detta knappast är de bästa förutsättningarna för frid i sinne eller själ. Välkommen till en verklighet där det inte bara är tekniken som förändras, utan också vi med den. Och välkommen till vidare diskussioner kring hur vi bäst både fångar dagen och hanterar framtiden!

  / Judith Wolst, medgrundare till Changers

  Vi håller på att skapa ett samhälle på kortisol

  Vi håller på att skapa ett samhälle på kortisol” och vad menar vi med det?

  Jo att om vi inte tänker till, och det snart, har vi skapat ett samhälle som absolut inte kommer klara av att göra det bästa av alla de möjligheter som digitaliseringen faktiskt kan innebära!

  Dagligen matas vi med ord som “digitalisering” och “förändring”. Och det är inte på vilken nivå som helst utan det är ALLT SKA DIGITALISERAS och EXPONENTIELL FÖRÄNDRINGSTAKT! Det är begrepp som genomsyrar vårt samhälle på alla nivåer och vi står alla mitt i det och försöker greppa vad som händer. Samtidigt som ingen kan ge exakta svar eftersom ingen vet vart allt kommer sluta.

  Forandring-1080x675.png

  Men det vi faktiskt vet är att en av de största uppgifterna vi har idag är att rusta människor för digitaliseringen och framför allt för att kunna leva i en exponentiell förändringstakt av sällan skådat slag!

  En förändringstakt som för de allra flesta är oerhört utmanande och en anledning till att vi idag ser sjukskrivningar på grund av stress skena.

  Det vi kanske inte tänker på är vad det faktiskt innebär på aggregerad nivå. När människor blir stressade ökar produktionen av kortisol, noradrenalin och adrenalin. Kroppens stresshormon pumpas ut och förbereder oss på att fly eller slåss. Det skapar beteenden som är helt kontraproduktiva de vi behöver för att kunna hantera förändring! Forskarna har till och med sett att detta gör att delar av vår hjärna (där vi har analytiskt tänkande, kreativitet och minne) krymper!

  Så vår egen processor som idag ska hantera oerhörda mängder information (och inte har förändrats nämnvärt på 180 000 år…) blir mindre när den skulle behöva funka bättre än någonsin!

  När vi integrerar personlig utveckling i vår digitala transformationsprocess gör inte vi det bara för vi vill att människor ska må bra. Vi gör det för att bidra till att den aggregerade kortisolnivån ska minska så att människor kan nyttja sin fulla potential! För att människor som mår bra odlar de beteenden som en exponentiell förändringstakt kräver!

  Och därför skapar våra program resultat långt över det förväntade! Varje gång!

  / Jenny Collén Gustafsson, medgrundare till Changers

  70 % av allt förändringsarbete går åt pipsvängen

  När 70 % av allt förändringsarbete går åt pipsvängen kanske det är dags att fundera kring varför? Tidigare i veckan gick vårt frukostseminarium av stapeln på temat digital transformation & människan. Helt avgörande för om du ska lyckas med en digital transformation är att:

  • Den digitala transformationen är nedbruten i relevanta parametrar så den blir hanterbar för medarbetarna
  • Att medarbetarna vet vad som förväntas av dem och kan leverera det som krävs

  Dessa två komponenter låter ju helt självklara men dessvärre är det här många går bet. Och vi vill inte se fler göra det!

  I en framtid där förändringarna med största sannolikhet kommer gå allt snabbare blir det viktigare än någonsin att ge människan stöd för att kunna hänga med. För när chefen säger ”vi måste blir bättre på allt det digitala” leder det snarare till stress hos medarbetarna och en känsla av icke-kontroll. Då begreppet digitalisering har blivit så oerhört brett och komplext har det blivit svårt, även för experterna, att följa med. Området måste brytas ner och göras hanterbart, samt stöd ges för ett ökat självlärande inom organisationen. 

  Digitalisering handlar idag minst lika mycket om människan som de tekniska möjligheterna. Vår tes är att människor som mår bra, vet vad de ska bidra med och upplever en känsla av kontroll i sitt arbete också blir mer kreativa, adaptiva, lösningsorienterade och modiga. Så det första vi bör göra är att skapa förutsättningar för medarbetarna att utveckla sin fulla potential och utifrån detta bryta ner den digitala transformationen i tydliga strategier. Då skapar vi den interaktion mellan teknik och människa som ger relevanta och långsiktiga resultat!

  Changers-3-1.png

  Vår frukostföreläsning spände från digitala strategier, AI, #birdswitharms, ett samhälle på kortisol, hur allt börjar och slutar med en känsla till att förändringens vinnare blir de som kan bryta ner digitaliseringen och skapa en känsla av tillfredsställelse hos sina medarbetare.

  Vi skickade med deltagarna två frågor som vi anser är synnerligen viktiga att fundera på och kanske kan de även hjälpa dig att få förståelse för din digitala stress?

  • Hur pass definierat är ordet digitalisering hos er idag?
  • Hur ofta upplever du att du och dina kollegor känner tillfredsställelse i arbetet?

  Vår tagline är “Digital transformation – inte på bekostnad av, utan tack vare, medarbetarna!”, helt enkelt för att vi är övertygade om att det är vägen vi måste gå! 

  Stort tack till alla er som kom på vår frukost och ett lika stort tack till House of Radon och Einar Bodström som ville göra detta tillsammans med oss!

  / Jenny Collén Gustafsson och Judith Wolst, grundare till Changers