Digitaliseringen triggar både nyfikenhet och rädsla

Vi är skolade i ett system där det finns ett facit längst bak i boken – antingen har vi löst uppgiften korrekt, eller så har vi fel och då får vi göra om. Rätt eller fel där många rätt kunde resultera i en guldstjärna i hörnet, ditklistrad av självaste fröken. Vårt återkommande tema handlar om att digitaliseringen inte får ske på bekostnad av, utan tack vare, människan. För att lyckas med det måste vi arbeta tillsammans, där vi både för oss själva och gentemot varandra, vågar erkänna att vi inte kan allt.  Eller att vi kanske till och med känner oss helt vilse emellanåt. Vi måste gå emot det som för många sitter i ryggraden, att göra vårt yttersta att kunna leverera de ”rätta svaren”.  

Vi människor har nio grundkänslor i våra register varav två av dessa är positiva, nämligen glädje och nyfikenhet. På den negativa skalan hittar vi känslorna avsmak, avsky, ilska, ledsnad, rädsla och skamFörvåning är den 9:onde känslan på listan och som klassas som ”neutral”. När vi pratar om digitalisering, som innebär förändring av olika slag, är det lätt att vi hamnar i känslan av rädsla. Helt enkelt för att förändring kan vara skitjobbig och hota vår inbyggda önskan av upplevd stabilitet och kontroll. Just känslan av kontroll över sitt liv har i många studier visat sig vara central för att vi ska känna meningsfullhet och tillfredsställelse i vara liv.  

Digitaliseringen är på många sätt spännande (triggar vår nyfikenhet), men har också komponenter av rädsla inbakad i förändringslogiken. Vi är övertygade om att det är viktigt att vi accepterar det faktum att digitaliseringen just inbegriper båda dessa känslor och att det är helt ok! Utifrån detta kan vi sedan tillsammans jobba för att på våra arbetsplatser och i våra team minska rädslan och locka fram nyfikenheten.  

changers-nyfikenhet.png

I dag är förändring det nya normala och att testa oss fram + lära av våra misstag är den nya arbetsprocessen. Inte att räcka upp handen och briljera med våra rätta svar. I detta måste vi också baka in möjligheten för oss alla att misslyckas, eller för att citera Nelson Mandela”I never lose. I either win or learn.”

Att komma tillfreds med att digitaliseringen både är spännande (nyfikenhet) och skrämmande (rädsla) är en bra grund för att vi tillsammans ska kunna angripa de utmaningar som förändringen medför. Och låter vi misslyckandet vara en del av våra nya processer, blir det betydligt lättare att locka fram och låta nyfikenheten bli den starka kraft som får dominera i våra team! Guldstjärnor i hörnen handlar inte om rätt eller fel, utan hur villiga vi är att erkänna våra rädslor och tillsammans arbeta för att övervinna dessa!

/ Judith Wolst & Jenny Collén Gustafsson, grundare till Changers