Internet, digitaliseringen och #livet

Internet är som livet självt. Vissa delar skänker oss mening och värme, medan andra snarare skapar frustration. Det är att äga kontrollen över sitt liv, men samtidigt att förlora sig själv i aldrig sinande flöden. Internet är samtidigt det vackra och det mörka. Det rättvisa och det snedvridna. Det öppna och det inskränkta. Internet är platsen för de som kämpar för rättvisa och för de som lever för att hata. Internet är det fria som samtidigt gör oss till just allt annat än fria. Internet är det verkliga i livet, men också det helt påhittade. Det viktiga och det totalt irrelevanta. Ettor och nollor är vårt största framtidshopp, men också det som riskerar att totalt utplåna oss genom sin intelligens. Internet reflekterar våra drömmar men definierar samtidigt helt nya typer av rädslor.

Internet ur ett bredare perspektiv – som omsluter det mesta och förändrar inte bara den värld vi lever i utan också dess invånare – kallar vi för digitaliseringen.

Bloggpost-3.png

På mänga sätt tillför våra mobiler, appar, AI:n, diskussioner och googlingar stora värden i våra liv. Vi älskar våra mobiler och de sociala medierna som vi likt ninjas hoppar emellan för att få koll på det senaste. Våra liv har blivit så mycket bättre, men samtidigt har en massa nya tankar börja snurra i våra huvuden i en allt högre takt. Går det inte väldigt fort? Hänger jag verkligen med? Är jag fortfarande aktuell? Vilka kompetenser behövs egentligen i framtiden och sitter jag själv säkert? Borde jag inte kunna det där med det digitala lite bättre? Är mitt liv på Instagram tillräckligt spännande? Vem är jag egentligen i folks ögon? Varför dyker det inte upp tillräckligt bra saker när jag googlar mitt namn? Listan kan göras lång…

Digitaliseringen är som livet självt, eller som Stefan gillar att ringa in det, #LIFE! Någonting vi helt enkelt måste lära oss att älska (eller i alla fall förhålla oss till). Och framför allt måste vi acceptera en framtid av fortsatt konstant förändring.

Vi lever i en tid av osäkerhet där framtiden kanske aldrig har varit så svår att förutspå som idag. Magnus Lindkvist skriver i boken Minifesto: ”We live in unprecedented times. The best of times or the worst  of times? ” Givetvis är det ingen som vet och åsikterna går dessutom isär.

När digitaliseringen till stor del handlar om konstant förändring och osäkerhet för framtiden behöver man varken vara hjärnforskare eller präst för att förstå att detta knappast är de bästa förutsättningarna för frid i sinne eller själ. Välkommen till en verklighet där det inte bara är tekniken som förändras, utan också vi med den. Och välkommen till vidare diskussioner kring hur vi bäst både fångar dagen och hanterar framtiden!

/ Judith Wolst, medgrundare till Changers