Människan - digitaliseringens mest avgörande resurs!

Ju snabbare den digitala utvecklingen går desto mer måste vi investera i humankapital!

Jag har arbetat som affärsutvecklare de senaste 15 åren och varit med om många resor från det analoga till det digitala, resor som lyckats och resor som misslyckats. Jag får ofta frågan om vad jag anser är det viktigaste att tänka på, vilka strategiska verktyg som är mest användbara och mitt svar är alltid detsamma; MÄNNISKAN!

Och ja, människan skriven med versaler! Det är den absolut viktigaste resursen och den resursen som är mest outnyttjad av den enkla anledningen att vår kunskap om hur människan fungerar är helt eftersatt! 

I och med digitaliseringen har vi hamnat på en plats där det enda som är konstant är förändring. När vi tidigare genomförde ett förändringsarbete fanns ofta ett start- och slutdatum och det kunde internt marknadsföras som ett spännande projekt. Alla visste att det skulle bli en tid av att kavla upp ärmarna och osäkerhet men att när förändringen var genomförd var man i mål och fick, i bästa fall, fira och njuta av ett väl genomfört projekt! 

Tiden då vi med trovärdighet kunde tala om visioner på 10-års sikt är över. Det långsiktigt strategiska arbetet har bytts ut mot processer som syftar till att så snabbt som möjligt kunna anpassa sig till nya förutsättningar.

  Bild Flickr cc  by Wonderlane

Bild Flickr cc by Wonderlane

Då förändringsarbete tidigare kunde definieras som ett projekt med start och slut har förändrats till en konstant del av verksamheten och detta ställer helt nya krav på ledare, ledningsgrupper och medarbetare. Idag handlar affärsutveckling snarare om att skapa kreativa processer, som bygger in förändringstakten, än ett slutgiltigt mål. 

Nya krav som skapar nya behov av kompetens! Och nej, det är inte mer teknisk kompetens som behövs utan mer kompetens människan som resurs! Om hur vi på bästa sätt ska hantera oss själva i konstant förändring  och individer som vet hur de ska användas på absolut bästa sätt. 

Att lägga lika mycket fokus på människan som produkten eller tjänsten är dagens garant för ett långsiktigt hållbart arbete! En garant för ett lyckat förändringsarbete och den digitala tidsålderns motsvarighet till gårdagens vision!

/ Jenny Collén Gustafsson, medgrundare till Changers