Varför konstant förändring är nutidens grizzlybjörn

Digitaliseringen innebär att vi lever i konstant förändring och oavsett vi vill eller inte skapar det osäkerhet! En osäkerhet som emellanåt får många av oss att bara vilja slänga ner det nödvändigaste i ryggsäcken och dra… Om du känt så vill jag bara här och nu säga att det är inte det minsta konstigt och du är definitivt inte ensam!

Att inte ha verktyg för att hantera den konstanta förändringstakten är som att möta en grizzlybjörn med bara en nagelpetare att försvara sig med. Det funkar helt enkelt inte! Idag ska alla “älska förändring”. Och ännu hellre ska vi också älska den osäkerhet som kommer med den… Vi ska således älska en grej vi är biologiskt designade att undvika!

Vi är designade att söka trygghet, det har så att säga varit mänsklighetens garant för överlevnad. Och den designen är inte viljestyrd utan betydligt mer djupt rotad än så. Hur gärna vi än vill säga om oss själva att vi älskar förändring kan det vara viktigt att förstå att våra biologiska system inte gör det!

3600347901_124b9eec36_b.jpg

Våra inre system har ingen aning om huruvida ett hot är reellt eller inte, det går igång oavsett och idag utgör den konstanta förändringen ett lika verkligt hot som grizzlyn eftersom det hotar vår trygghet. Vi går in i det psykologer kallar för ”fight or flight mode”

Det tar oerhört mycket energi och priset vi betalar är att andra delar av hjärnan där vi analyserar, reflekterar och tänker kreativt får mindre energi och i slutändan blir vi, förenklat uttryckt, mer korkade och fattar dåliga beslut. Idag lever väldigt många av oss i det tillståndet mer eller mindre konstant och vi ser sjukskrivningar på grund av stress skena okontrollerat.

Konsekvensen av det tillståndet på aggregerad nivå blir företagsledare som fattar kortsiktiga beslut, ledningsgrupper som duckar för problem, medarbetare som får samarbetssvårigheter, ja listan kan göras hur lång som helst!

När förändringstakten inte var lika hög hann vi med. Den utgjorde inte ett hot mot vår trygghet. För mig är det obegripligt att all kunskap vi har om hur hjärnan och våra inre system fungerar inte används mer! Det är inte produktivt att känna att vi väcks av att en grizzly dreglar dig i ansiktet, glor på oss när vi startar datorn, hänger oss över axeln när vi kommer till jobbet, stirrar på oss när vi går på muggen… Vem vill inte fly då? 

Grizzlyn är här för att stanna! Men om vi vet hur vi ska hantera den kanske vi kan se den som det kraftfulla djur det är och inte låta den försätta oss i ett tillstånd där våra enda alternativ är att fly eller fäkta. Låt oss istället fokusera på hur vi ska kunna leva i symbios!

/ Jenny Collén Gustafsson, medgrundare till Changers