One-day-workshop: Digital transformation - från kaos till klarhet

Vi vet att den digitala transformationen för många kan verka övermäktig. Allt man “måste” ha koll på och den höga förändringstakten gör att många bra initiativ dör redan på idéstadiet - där medarbetare inte vet med vad, eller hur, de kan bidra till verksamheten på bästa sätt!

Vår devis är “Digital transformation - inte på bekostnad av, utan tack vare, medarbetarna” och utbildningen leds av Judith Wolst och Jenny Collén Gustafsson - båda med över tio års erfarenhet av digitalisering, affärs-, talang- och ledarskapsutveckling.

Under dagen hjälper vi er att sätta ERT digitala ramverk och bryta ner det i konkreta aktiviteter för att skapa långsiktigt hållbara resultat.

Utbildningen inleds med en genomgång av det digitala landskapet vilket under dagen bryts ner i konkreta förslag och åtgärder relevanta för just ERA behov. Vid dagens slut har ni en plan och verktygslåda för:

  • Er digitala strategi
  • Konkreta aktiviteter
  • Att säkerställa att medarbetarna är med på tåget
  Judith Wolst och Jenny Collén Gustafsson

Judith Wolst och Jenny Collén Gustafsson

Upplägg:

8.30-10.30: Den digitala strategin
Föreläsning, workshop, gruppdiskussioner

10.30-12.00 Den mänskliga strategin
Föreläsning, workshop, gruppdiskussioner

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Planen

14.00-15.30 Aktiviteterna

15.30-16.00 Summering av plan och aktiviteter

16.00-16.30 Avslutning

Utbildningsledare

Judith Changers.jpg

JUDITH WOLST

Judith är digital strateg och aktivt anlitad föreläsare. Hon har arbetat med internet sedan 2005 och kommer senast från rollen som VD på en digital kommunikationsbyrå. Judith leder de delar av dagen som handlar om digital strategi. 

Jenny Changers.jpg

JENNY COLLÉN GUSTAFSSON

Jenny är strategisk rådgivare, entreprenör och föreläsare. Hon har drivit affärsutvecklings-, talang- och ledarskapsprogram för start-ups såväl som för multinationella företag. Jenny leder de delar som handlar om den mänskliga strategin. 


Information om utbildningsupplägget

Vårt upplägg skräddarsys och anpassar efter ert företags specifika förutsättningar och behov. Rekommenderad storlek på grupp är 5 - 20 personer och kostnaden för vår one-day-workshop ligger mellan 45 000 - 65 000 SEK (ex moms). 

Kontakta oss så berättar vi mer!